Velkommen til Odense Graabrødre Kloster


Odense Graabrødre Kloster er en selvejende fond med biskoppen over Fyn, direktøren for Statsforvaltningen og politdirektøren over Fyn i bestyrelsen.

Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger af varierende størrelse. Boliger kan søges af alle der er hjemmehørende i Fyns Stift.

2-11-2018:

 

Stillingen som forstander for Odense Graabrødre Kloster

er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

Odense Graabrødre Kloster er en selvejende stiftelse, hvis historie går tilbage til 1279. Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger centralt beliggende i Odense Centrum. Boligerne kan søges af alle der er hjemmehørende i Fyens Stift.

Stillingen ønskes besat med en ansøger, der både har indsigt i administrativt arbejde og lyst og evner til at indgå i de særlige sociale, historiske og lokale forhold og relationer, som er en del af Klosterets puls.

Klosteret ledes af en bestyrelse, og den daglige drift varetages af klosterforstanderen. Klosterforstanderens opgave er at varetage klosterets interesser og at sikre, at beboerne oplever det som et godt og trygt sted at bo, lede det øvrige personale, føre tilsyn med bygningerne, føre Klosterets regnskab og i øvrigt tage sig af det administrative arbejde i forbindelse med Klosterets administration og drift. Stillingen har været estimeret til ca. 20 t/ugl. i gennemsnit, men kan genvurderes i forbindelse med stillingsbesættelsen.

Til stillingen hører en tjenestebolig på ca. 200 m2, hvor forstanderen forudsættes at have bopæl. Vederlaget udgør som udgangspunkt fri bolig og et mindre årligt vederlag, men sammensætningen af en vederlagsordning kan forhandles.

For yderligere oplysninger om stillingen er man velkommen til at kontakte formanden for bestyrelsen, biskop Tine Lindhardt, Telefon: +45 66 12 30 24; mail: kmfyn@km.dk eller tili@km.dk. Læs også mere på www.graabroedrekloster-odense.dk

Ansøgning sendes til Klosterets bestyrelse ved Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C. Mail: kmfyn@km.dk eller tili@km.dk

Ansøgning skal være modtaget senest 19. nov. kl. 12.00. Ansøgersamtaler forventes i uge 48.