Velkommen til De Eilschowske Boliger

De Eilschowske Boliger er en selvejende stiftelse, som er grundlagt i Munkemøllestræde 20. marts 1781 af storkøbmand Peter Eilschow og hustru.
Husene, der rummede stiftelsen, blev nedrevet omkring 1930, men opmagasineret her i Odense, og er nu genrejst i Den Gamle By i Århus.

Den nuværende ejendom i Lahnsgade 84 er bygget i 1919-20 efter tegning af arkitekt Niels Jacobsen.
Stiftelsen er indrettet med 6 boliger for enlige kvinder, samt en portnerbolig.

Boligerne kan søges af kvinder over 50 år bosat i Fyns Stift.

Bestyrelsen for De Eilschowske Boliger:
• biskop Tine Lindhardt (formand)
• stiftamtmand, direktør for Statsforvaltningen Helle Haxgart
• politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen 

Klosterforstander Anna Marie Skovgård forestår den daglige ledelse, og er sekretær for bestyrelsen.

Klosterforstanderen er kongeligt udnævnt.