Velkommen til Odense Graabrødre Kloster

Odense Graabrødre Kloster er en selvejende stiftelse, hvis historie går tilbage til 1279, hvor Kong Erik Klippinge skænkede sin kongsgård til Franciskanermunkene.

Odense Graabrødre Klosters fundats er stadfæstet 27. oktober 1539.

Klosteret er i dag indrettet med 42 boliger af varierende størrelse. Boligerne kan søges af alle der er hjemmehørende i Fyns Stift. Kvinder skal være 50 år og mænd 60 år.

Bestyrelsen for Odense Graabrødre Kloster:

• biskop Tine Lindhardt (formand)
• politidirektør Arne Gram
• stiftamtmand Torben Sørensen


Klosterforstander Anna Marie Skovgård forestår den daglige ledelse, og er sekretær for bestyrelsen. Klosterforstanderen er kongeligt udnævnt.

Historisk fortælling og rundvisning kan aftales med klosterforstanderen.